A biomechanikáról

Anfineo Hungary SmartformAz Anfineo 2020 Kft. fejlesztéséhez kapcsolódó cikksorozatunknak már az elején több írásban jeleztük az antropometriai és a biomechanikai ismeretgyűjtés, ismeretnövekmény fellendítő jelentőségét az ergonómiai törekvéseket illetően.  De valójában micsoda is ez a bizonyos külön említett, az antropometriával nem egészen egybenőtt biomechanika?

Könnyű összetéveszteni a kineziológiával, amely szintén az élőmozgásokat, a belsőleg, idegileg irányított dinamikai jelenségeket tanulmányozza (ógörög eredetű neve „mozgástan”-t jelent). A kineziológia persze erősen támaszkodik a biomechanikára, de emellett annál kiterjedtebben törekszik pszichológiai eredményeket is hasznosítani.

Míg a biomechanika művelője a mozgásszerveket és az élő szervezet mozgásszervi súlypontrendszerének működését, statikai és dinamikai jellemzőit majdhogynem munkagép- vagy jármű-mérnöki szemmel nézi, addig a kineziológus jóval inkább figyel az adott élő szervezet mozgásfejlődési lehetőségeire: figyelme határozottabban irányul a fizikai teljesítmény javíthatóságára, a terhelhetőség, az állóképesség, erőnlét-fenntartási biztonság, egyben a mozgáskultúra fejlesztésének forszaira.  A nem-gyógyászati irányultságú kineziológusok gyakorlatilag humán kineziológusok, mégpedig a sportoló emberre fókuszálnak – kineziológiájuk csaknem egészében a sporttudományba ágyazódott, minthogy kibontakozását főként sporttudományi érdekek serkentették.

A biomechanika művelői közt több a madármozgásokat, az antilop-mozgást stb. tanulmányozó személy, mint a kineziológusok közt. Utóbbiak inkább csak járulékosan érdeklődnek ez irányban, mégis, ha orvosi oldalról tekintjük a kineziológiát, annak bizonyos eredményei nyilvánvalóan alkalmazhatók és alkalmazandók állatorvosi irányítású rehabilitációk esetén is.  Ha viszont éppen elvesztett emberi végtagok mesterséges pótlására van szükség, döntően a biomechanikai tudás játszik szerepet a viszonylagos rehabilitáció sikerében.  Még a fizikai anyagalkalmazás megfontoltságát tekintve is, minthogy vizsgálatain át a biomechanika nem csak mozgásforma-jellegű életjelenségeket modellez: élő anyagok biofizikális szempontú modellezését is végzi. (Enélkül nem jelenhetett volna meg például a csontpótlásban a háromdimenziós nyomtatás).

 Megintcsak a biomechanikai inspiráltság szerepét emelhetjük ki a jármű-ergonómia ügyében. Mégpedig kétszeresen: egyrészt a járművezető test-nyugalmára, illetve aktivitására nézvést, másrészt a gép-konstrukció képességeire nézvést. A jármű-konstrukció használati egyben esztétikai értéke növelhető nem-emberi élőmozgásokról gyűjtött információk által is.

SmartForm Anfineo HungaryA mozgásukban tartósan korlátozott beteg esetében globális, népegészségügyi probléma a felfekvés (decubitus). A nyomási fekély kialakulásának egyik közvetlen oka, hogy az alátámasztott testtájakon a bőr folyamatos nyomásnak van kitéve, ami gátolja a terület normális vérkeringését, így az alatta lévő szövetek oxigén- és tápanyagellátása romlik. Megfelelő megelőző kezelések hiányában ez szövetelhaláshoz, azaz fekélyek kialakulásához vezet. A kialakult fekély veszélyes és nagy mértékben rontja a beteg életminőségét, kezelése pedig nehéz és költséges.

A felfekvések kialakulásával szemben szisztematikus megoldást a mozgatás és nyomáspontok változtathatósága jelent.  A „SmartForm” ülő- és fekvőbútor rendszer előnye más antidecubitus termékekkel szemben, hogy ezt a feladatot egy olyan rendszer látja el, melynek a beteggel érintkező része egy vezérelhető mozgást végző rugalmas, szegmentált kialakítású felület. Az anatómiai szempontok szerint kialakított szegmensek összehangolt és szabályozható térbeli mozgatása nem kompresszorral, hanem egy szoftveres vezérlővel ellátott elektromechanikus szerkezettel történik. Az ülő- illetve fekvőfelület által végzett mozgás vezérlése egy szoftveres kezelőfelületen kiválasztható előre definiált programok segítségével történik. A mozgatható felületű matrac a felfekvéses területek váltakozó erővel történő terhelése mellett megkönnyítheti a beteg mozgatását is és a beteg egy adott pozícióban történő megtartását.

Az eszköz a Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén belül „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú VEKOP-2.1.7-15-2016-00191 számú projekt keretében, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

Kapcsolódó oldalak:
Anfineo

(X)
ERFA EU logo Magyarország Kormánya és az Európai Únió támogatásával